Subsidie voor de ZZP’er - U kunt als ZZP’er of MKB’er in aanmerking komen voor subsidies. In Nederland zijn er zo'n 1.500  verschillende regelingen voor subsidie voor het mkb. Op deze site wijzen wij de ZZP’er op het bestaan van de diverse subsidie regelingen.

Welke subsidie mogelijkheden voor zzp'ers zijn er?

Mensen met een langdurige arbeidshandicap kunnen ondersteuning krijgen om een eigen bedrijf te beginnen. Die ondersteuning heeft de vorm van:
starterskrediet of voorbereidingskrediet;
vervoersvoorzieningen;
vergoeding voor bijvoorbeeld voorleeshulp of doventolk.

Stimuleringssubsidies voor beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten.
Als beeldend kunstenaar, vormgever of architect komt u mogelijk in aanmerking voor een stimuleringssubsidie van het Fonds voor de Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB). Er zijn 5 subsidies.


Voor u als ZZP'er zijn er soms mogelijkheden om subsidie te krijgen bij de overheid. Er zijn gemeentelijke en provinciale regelingen. Laat u voorlichten over de mogelijkheden.
 

Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Wanneer u als zelfstandige werkt kunt u van uw gemeente mogelijk financiële ondersteuning krijgen op basis van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Verschillende groepen kunnen in aanmerking komen:

Startende zelfstandigen met een bijstandsuitkering kunnen een starterskrediet of inkomensaanvulling krijgen tot bijstandsniveau (maximaal 3 jaar). Ook kunt u gebruik maken van een coach.
Gevestigde zelfstandigen met tijdelijke financiële problemen en een levensvatbaar bedrijf kunnen een aanvulling krijgen van het inkomen tot bijstandsniveau (maximaal 1 jaar) of een rentedragende lening.
 
 

 

Er zijn een aantal subsidies voor het mkb of voor zzp'ers op provinciaal niveau

 


Inkomenssteun kunstenaars (WWIK)

Als u als kunstenaar te weinig inkomen heeft, kunt u een uitkering krijgen op basis van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK). Startende kunstenaars kunnen hiermee een praktijk opbouwen. Gevestigde kunstenaars vangen hiermee een terugval in het inkomen op. Aan de uitkering is geen sollicitatieplicht verbonden.

Een eigen bedrijf starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Op de site "antwoordvoorbedrijven.nl" van de overheid vindt u veel informatie van de overheid over regels, vergunningen, subsidies en belastingen. U kunt hier op diverse manieren zoeken naar de juiste subsidie zzp of mkb

Op antwoordvoorbedrijven.nl vindt u een overzicht van de vele overheidssubsidies voor mkb'ers en zzp'ers. De regelingen zijn afkomstig van Rijk, de provincies en de Europese Unie.

Voor u als ZZP'er zijn er soms mogelijkheden om subsidie te krijgen bij de overheid. Er zijn gemeentelijke en provinciale regelingen. Laat u voorlichten over de mogelijkheden.

Wat zijn subsidie mogelijkheden voor de ZZP'er
De overheid wil het opstarten van nieuwe ondernemingen en het ontwikkelen van bestaande bedrijven stimuleren. Als ondernemer kan het daarom zijn dat je in aanmerking komt voor subsidies. Je zult hier echter zelf achteraan moeten gaan. Het is daarom belangrijk om te bekijken welke subsidies er zijn en voor welke je bedrijf in aanmerking komt.

Innovatieprestatiecontracten MKB, subsidie
MKB-bedrijven die gezamenlijk een innovatieplan opstellen en uitvoeren, kunnen daarvoor subsidie krijgen. De bedrijven ondertekenen dan een driejarig Innovatieprestatiecontract (IPC) met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om te komen tot nieuwe producten of productieprocessen. De subsidie wordt verleend aan de penvoerder (bijvoorbeeld een brancheorganisatie), die de regie heeft over het project. De subsidie wordt verleend in twee fasen. In de pré-IPC-fase verkennen bedrijven de mogelijkheid tot samenwerking en wordt een plan opgesteld. In de IPC-fase wordt het plan uitgevoerd.

Voor het aanvragen van subsidie voor de IPC-fase gelden de volgende voorwaarden:

De deelnemer is nog geen verplichtingen aangegaan voor de uitvoering van het innovatietraject.
De kosten worden gemaakt binnen de drie jaar van het innovatietraject.
De deelnemer heeft in de drie jaar voor de subsidieaanvraag geen subsidie ontvangen via deze regeling.
De subsidiabele kosten moeten hoger zijn dan 60.000 euro voor één deelnemer en hoger dan 100.000 euro voor de collectieve activiteiten.
De kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn duidelijk te relateren aan innovatie en het nemen van risico hiertoe. Kosten voor marketing, sales en bedrijfsmiddelen worden niet vergoed.
Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal vijftien en maximaal 35 bedrijven.

 

Subsidie woningisolatie

Subsidie vloerisolatie.

Subsidie gevelisolatie.

Subsidie dakisolatie

Subsidie groene gevels

Europese Subsidie

Subsidies voor het MKB